JV- tunnukset ja -liivit

Total Shopissa myytävät järjestyksenvalvojan tunnukset täyttävät järjestyksenvalvojan tunnuksista säädetyt kriteerit NYT JA TULEVAISUUDESSA.

Total Gear -järjestyksenvalvojan tunnukset ovat korkealaatuisia ja edullisia laatutuotteita. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi olevat tekstit täyttävät nykypäivän kansainvälistyvän maailman vaatimukset.

Mitä ovat hyväksytyt järjestyksenvalvojan tunnukset?

Järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä. Tunnukseen on merkittävä sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Tunnukseen saadaan tarvittaessa merkitä järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana "security", jonka sijasta voidaan käyttää kokoontumislain mukaisissa urheiluun liittyvissä yleisötilaisuuksissa sanaa "steward". Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnuksessa englanninkielistä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavaa tekstiä. Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavat sanat voidaan jakaa tunnuksessa useammalle riville. Mahdollinen englanninkielinen järjestyksenvalvojan asemaa osoittava sana tulee sijoittaa tunnuksessa tässä momentissa säädetyn sanaparin alapuolelle. Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tunnuksen tekstin tulee olla havaittavissa selvästi.

Ostaessasi meiltä järjestyksenvalvojan tunnuksen tai  järjestyksenvalvojaliivin, voit olla varma siitä että kannat lain vaatimia tunnuksia.

Laki muuttuu mutta ei huolta :TOTAL GEAR JÄRJESTYKSENVALVOJALIIVIT JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ESIMIESLIIVIT  SEKÄ JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUSLAATAT TÄYTTÄVÄT MYÖS 2018 VOIMAANTULEVAT ASETUKSET!

Lajittele - Tuotenimi | Hinta